Descrierea Serviciului

Motto:
Dăruim și simțim mai mult decât rostim;
Un copil ajutat este un copil salvat.

Centrul de zi pentru minori  urmărește prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație, printr-un program de servicii medicale, educaționale și sociale oferite zilnic în cadrul centrului.

Centru funcționează ca o unitate fără personalitate juridică sub coordonarea Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Zimnicea.

Conform Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 / 30.12.2004, Centrul de zi pentru minori a fost înființat și funcționează în două apartamente , situate în același bloc, în scări vecine și cu acces direct între ele, prin balcon, astfel:

Modulul 1: Strada Mihai Viteazu, bl. 17B, sc. C, et. 3, ap. 9 – apartament cu 2 camere unde se desfășoară activitățile de recreere, socializare, efectuarea temelor școlare a minorilor, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei , grup sanitar si un spațiu amenajat pentru odihnă, dotat cu trei paturi dintre care două suprapozabile;

Modulul 2: Str. Cuza-Vodă, bl. 17B, sc. B, et. 3, ap. 6 – apartament cu 3 camere, unde sunt amenajate spațiile de odihnă pentru minori , dotate cu câte 3 paturi fiecare cameră, dintre care două paturi din fiecare spațiu sunt suprapozabile, grup sanitar și o cameră de relaxare.

Centrul social dispune de un număr de 10 locuri disponibile.

Misiune

Centrul de zi pentru minori este un serviciu de interes local a cărei misiune este aceea de a preveni abandonul prin creșterea calității vieții copiilor aflați în dificultate și dezvoltarea unor programe de educație adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora.

Serviciul social ,,Centrul de zi pentru minori” asigură la nivel local menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copiilor cu vârstele cuprinse între 3 și 18 ani și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.